Przetarg w firmie - Profesjonalne usługi dla biznesu

Przetarg w firmie

Zarówno organizator jak i uczestnicy przetargu są zobowiązani do dobrej znajomości prawa zamówień publicznych. Wywiad środowiskowy za pomocą najnowszych technologii monitorowania również jest bardzo przydatny. Ustawa przetargu jest co jakiś czas nowelizowana, w związku z czym należy pilnować, aby znać aktualny stan prawny.

Dużym ułatwieniem są organizowane szkolenia z zamówień publicznych, na których są omawiane wszystkie zmiany.

Osoby w nich uczestniczące, poza przekazaną wiedzą, mogą rozwiać swoje wątpliwości zadając pytania fachowcom prowadzącym takie szkolenie. Zła znajomość tematu może doprowadzić do naruszenia prawa zamówień publicznych, co może skutkować poinformowaniem o nadużyciu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Uczestniczący w przetargu są szczególnie zobowiązani do przestrzegania zasady uczciwej konkurencji. Szkolenia z zamówień publicznych mają też na celu przypomnienie tych wszystkich podstawowych zasady, jakie przez cały czas obowiązują.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *